INFORMATION FOR THE PARTICIPANTS

UPUTE SUDIONICIMA / FOR THE PARTICIPANTS

KORISNE INFORMACIJE / USEFUL INFORMATION

Prijava / Registration

Po dolasku sudionici se moraju prijaviti prijavnom i informativnom uredu HRO CIGRE na recepciji hotela Ivan Konvencijskog centra Šibenik gdje će dobiti akreditacije i konferencijske materijale.

All participants should register at HRO CIGRE Registration and Information Desk at the reception of hotel Ivan in the Convention Centre Šibenik in order to receive accreditations and conference materials.

Radno vrijeme prijavnog i informativnog ureda / Registration and Information Desk working hours

Nedjelja
Sunday
10. studenog
November 10

14:00-19:00 h

 

Ponedjeljak
Monday
11. studenog
November 11

07:30-19:00 h

 

Utorak
Tuesday
12. studenog
November 12

07:30-19:00 h

 

Srijeda
Wednesday
13. studenog
November 13

07:30-13:00 h

 

Tehnička potpora / Technical support

Sudionicima je za prezentacije na raspolaganju osnovna tehnička oprema (LCD projektor i prijenosno računalo). Bilo kakvu dodatnu opremu moguće je dobiti uz najavu prijavnom i informativnom uredu HRO CIGRE najkasnije 24 sata prije prezentacije te uz suradnju s tehničkim osobljem.

Participants will have basic technical equipment (LCD projector and notebook) at their disposal. Any additional technical requirements must be announced to HRO CIGRE Registration and Information Desk 24 hours before the presentation and communicated with the technicians.

Bodovanje HKIE / HKIE ranking

U suradnji s HKIE (Hrvatska komora inženjera elektrotehnike) sudjelovanjem na 14. savjetovanju HRO CIGRE polaznici dobivaju bodove 20 akademskih sati.

Sudionici koji su u procesu stalnog stručnog usavršavanja dužni su ispuniti poseban obrazac Hrvatske komore inženjera elektrotehnike koji je dostupan na internetskoj stranici www.hro-cigre.hr i predati ga prijavnom i informativnom uredu HRO CIGRE u Konvencijskom centru Šibenik te se potpisati na evidencijsku listu.